เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ จัดงานฉลองครบรอบ 60 ปี 🎉🎊 Thai Night โดยคุณวรินทร์ทิพย์ แจ้งดี นายกสมาคมไทยฯ และทีมงานฯ ได้มีพิธีมอบโลห์เกียรติคุณ ให้กับองค์กร สมาคมฯ ชมรมต่างๆ และบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนไทยในงานจัดเลี้ยงครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานเปิดงานและมอบโลห์เกียรติคุณ

ซึ่งสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา และสภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลิส เป็นองค์กรและสมาคมฯ ที่ได้รับการคัดเลือกในการรับโลห์เกียรติคุณที่ได้มีส่วนช่วยเหลือชุมชนไทยมาโดยตลอดในครั้งนี้ด้วย

ท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับสมาคมไทยฯ ที่อยู่เคียงคู่ช่วยเหลือชุมชนไทยมายาวนานเป็นตำนานมาถึง 60 ปี และขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กร สมาคมฯ ชมรมต่างๆ และบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนไทยและได้รับการคัดเลือกในการรับโลห์เกียรติคุณในครั้งนี้ด้วยนะคะ

**ชุมชนไทยจะเข้มแข็ง ก็เพราะพวกเราคนไทยมีความรัก ความสามัคคี สนับสนุน ช่วยเหลือ แบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะ

ประชาสัมพันธ์สมาคมนวดไทยฯ & สภาไทยทาวน์ลอสแอนเจลิส Apimon

352 Views