Category: ฺBUSINESS

7 เทรนด์ที่เราจะเห็นร้านอาหารที่จะมากำหนดปี 2022

นักวิเคราะห์กล่าวว่าร้านอาหารต่างๆ จะตัดแต่งเมนูเล็กลง ยกเลิกช่องทางการรับสินค้าริมทางที่ยุ่งยาก...

Read More

ไอเอ็มเอฟ เตือนประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ตั้งรับธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ย

ไอเอ็มเอฟเตือนประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อาจจำเป็นต้องเตรียมมาตรการเพื่อรับมือ...

Read More

Advertisement

Advertisement


Follow Us On Facebook