สันนิบาตอิสลามแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติกัญชาและกัญชง ร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า และร่างพระราชบัญญัติหุ้นส่วนทางแพ่ง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม

ผู้แทนสภาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล และปัตตานี เข้าพบเมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อชี้แจงจุดยืนของตนในร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ซึ่งผ่านการอ่านครั้งแรกในรัฐสภาแล้ว

ในระหว่างการอ่านครั้งแรก พรรคประชาชาติ ซึ่งนับสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ตอนล่าง ได้คัดค้านร่างกฎหมายทั้งสามฉบับ รวมทั้งร่างกฎหมายความเท่าเทียมกันในการสมรส ซึ่งเสนอโดยพรรคฝ่ายค้าน Move Forward (MFP)

ชูการ์โน มาธา ส.ส.ประชาชาติของยะลา กล่าวว่าพรรคของเขาได้แจ้งพรรคการเมืองอื่นๆ แล้วว่า มุสลิมไม่ควรปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ขัดต่อศาสนาหรือความเชื่ออื่นๆ

Cannabis และ Hemp Bill เพิกถอนพืชทั้งสองชนิดว่าเป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดจากกัญชาที่มีเตตระไฮโดรแคนนาบินอล (THC) มากกว่า 0.2% ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ทางจิตของกัญชา

ในขณะเดียวกัน Progressive Liquor Bill มีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีอุตสาหกรรมสุรา โดยอนุญาตให้ผู้ผลิตรายย่อยเข้าสู่ตลาดได้ ร่างกฎหมายหุ้นส่วนทางแพ่งจะทำให้การแต่งงานเพศเดียวกันถูกกฎหมาย หากมีการประกาศใช้

ตามคัมภีร์อัลกุรอาน การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน ยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขัดต่อศาสนาอิสลามและค่านิยมของศาสนาอิสลาม นายชูการ์โนกล่าวว่าต้องมีข้อยกเว้นสำหรับการฝึกมุสลิมหากร่างกฎหมายผ่าน

ประเด็นดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดการโต้เถียงกันมากมายบนโซเชียลมีเดียซึ่งนำไปสู่ความสับสนในหมู่ชาวมุสลิม ซึ่งเป็นเหตุให้สภาต่างๆ หวังที่จะชี้แจงเรื่องนี้ให้กระจ่าง Waedueramae Mamingji ประธานสภาอิสลามแห่งปัตตานีกล่าว

สันนิบาตอิสลามแห่งประเทศไทยไม่สนับสนุนร่างกฎหมายใดๆ เขากล่าว

นพ.อนันต์ชัย ไทยประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อิสลามที่เข้าร่วมการประชุม กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติยังคงระบุว่ากัญชาเป็นยาเสพติดที่ได้รับอนุญาตสำหรับการใช้ยาหรือวัตถุประสงค์ในการวิจัยเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการค้าหรือการบริโภคในเชิงพาณิชย์

คณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยเริ่มชี้ให้เห็นถึงผลข้างเคียงเชิงลบของการบริโภคกัญชา เนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการประสาทหลอน อิศวร และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหัวใจ รวมทั้งขัดขวางการเติบโตทางสติปัญญาของนักศึกษา สภากล่าว

326 Views