Category: IMMIGRATION

ICE Agents ถูกปิดกั้นไม่ให้ใช้ดุลยพินิจในการจับกุมการเนรเทศ

นโยบายการบริหารของไบเดนที่จัดลำดับความสำคัญในการจับกุมผู้อพยพที่อาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย...

Read More

Advertisement

Advertisement


Follow Us On Facebook