เงิน Unemployment ที่ช่วยสัปดาห์ละ $600 เหรียญจะจบสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ธุรกิจอีกมากมายที่ยังเปิดไม่ได้ โรงเรียนก็ถูกบังคับให้เปิดในเดือนสิงหานี้ท่ามกลางโควิด-19

ต่อจากนี้ไม่มีใครที่มาช่วยเราได้ ต้องพึ่งตัวเอง คนอเมริกันกล่าว

750 Views