“Merit Based Immigration”

ทรัมป์ทวีตหลายครั้งในหลายสัปดาห์ที่ฝ่านมานี้ ว่าเขาจะใช้คำสั่งผู้บริหาร (Executive Order) เซ็นกฎหมายการเข้าเมืองใหม่ชื่อ “Merit Based Immigration” จะนำมาแทนระบบการเข้าเมืองปัจจุบัน

♦️ ก่อนอื่นมาเข้าใจกฏหมายคนเข้าเมืองของอเมริการะบบปัจจุบัน ซึ่งแยกออกเป็นหลายหมวดหมู่

1. หมวดครอบครัว แต่งงานกับยูเอสซิติเซ่นหรือผู้ถือใบเขียว ลูกยูเอสซิติเซ่นขอให้พ่อแม่หรือพ่อแม่ขอให้ลูก

2. หมวดจ้างงาน ถ้ามีนายจ้างต้องการจ้างงานก็สามารถย้ายเข้ามาอยู่และทำงานในอเมริกาได้

3. หมวดการลงทุน เช่นมาเปิดกิจการในสหรัฐได้สร้างงานให้กับคนอเมริกัน

4. หมวดความรู้สูง คือผู้ที่มีความสามารถสูงในด้านต่างๆ แพทย์ พยาบาล นักกีฬา นักวิทยาศาสตร์ เอนจิเนีย

5. หมวดความยากลำบากในประเทศของตัวเอง สำหรับบุคคลนั้น เช่นการลี้ภัยอพยบ

6. หมวดคนหลากหลาย คือที่เรียกกันคุันปากว่า ล๊อดโต้ใบเขียว เปิดรับสมัครทุกปีราวเดือนตุลาคม

นี่คือระบบการเข้าเมิองของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน เรื่องที่คุณ ทรัมป์ ทวีตคือระบบ Merit Based Immigration จะมาแทนที่

Merit Based Immigration ความหมายคือขึ้นอยู่กับคุณความดีความรู้ความสามารถของบุคคลคนนั้น น่าจะเหมือนระบบให้แต้มของ Canada ถ้ามีประวัติดีก็จะได้แต้ม อาชีพที่ทำอยู่จะได้แต้ม การศึกษาจะได้แต้ม มารวมกัน

แต่คำสั่งผู้บริหาร (Executive Order) จะสามารถเปลี่ยนระบบการเข้าเมืองได้ทั้งหมดจริงหรือ❓ ในปัจจุบันก็ยังไม่มีรายละเอียดแต่อย่างไร

908 Views