เงิน Stimulus คนละ $1200 สร้างความวุ้นวายกับทุกคนรวมทั้ง IRS ด้วยในครั้งแรก IRS ส่งเงินไปให้แก่ผู้เสียชีวิตแล้วเป็นเงินจำนวนจำนวนมาก แล้วครั้งที่สองนี้เขาจะทำอย่างไร?

เหตุผลคือ เช็คที่ส่งไปในครั้งแรกคือเช็ค $2400 ที่มีชื่อสามีภรรยาร่วมกัน IRS เขียนเช็คจากรายงานภาษีของปี 2018-2019 แต่คู่สมรสบางคนกลับเสียชีวิตลงหลังจากนั้น คนที่ได้รับเช็คเลยไม่สามารถเอาเช็คไปขึ้นเงินหรือเข้าบัญชีได้ทางธนาคารไม่ยอมรับ เลยเกิดการต้องรอถึงปีต่อไปเพื่อรับเช็คใบใหม่ $1200

1,037 Views