(MV) LIVE & LEARN BY น้ำดื่มสิงห์  เวอร์ชั่นพิเศษนี้ ทำขึ้นเพื่อส่งกำลังใจให้พนักงานบุญรอดและบริษัทในเครือทุกคน สู้ต่อไป ดั่งคนหัวใจสิงห์

816 Views