เมริกา ความกลัวของวิกฤตที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของบ้านเริ่มพลาดการจ่ายค่าจำนองบ้าน (mortgage) และการจ่ายค่าเช่า ในเดือนที่แล้วผู้อยู่อาศัยพลาดการจ่ายมากขึ้นถึง 30% ในหลายรัฐ คาดว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จะเข้าถึงขั่นวิกฤตของที่อยู่อาศัยถ้ารัฐบาลไม่ช่วย เศษรฐกิจไม่ดีขึ่น foreclosure อาจมาถึงก่อนสิ้นปี

รายงานข่าว ABC News 

900 Views