[advanced_iframe src=”https://bbc.com/ws/av-embeds/cps/thai/features-54029451/p08qjjh8/th” width=”100%” height=”600″]
[responsivevoice voice=”Thai Male” buttontext=”ฟังข่าว 3 นาที”]

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคโควิด-19 ส่งผลต่อร่างกายคนเราแตกต่างกันออกไป หลายคนอาจไม่แสดงอาการป่วยเลย แต่บางคนอาจต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานหลายสัปดาห์ บีบีซีชวนไปดูว่าโรคนี้จะส่งผลต่อร่างกายคุณอย่างไรบ้าง
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สามารถเข้าสู่ร่างกายคนเราได้ทางปาก จมูก หรือ ตา โดยมักไปเกาะติดกับเซลล์ในเยื่อบุจมูก ช่องคอ ทางเดินหายใจ หรือปอด ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนให้เซลล์เหล่านี้กลายเป็นโรงงานที่เพิ่มจำนวนและแพร่เชื้อไวรัสออกไป

สำหรับคนส่วนใหญ่ เมื่อติดเชื้อชนิดนี้อาจมีอาการรุนแรงที่สุดคือ มีไข้สูง ไอ และหายใจลำบาก แต่ไวรัสก่อโรคโควิด-19 อาจสร้างความเสียหายต่อหลอดเลือดขนาดเล็กที่อยู่ในปอด และทำให้เลือดแข็งตัวเป็นลิ่ม

หากเกิดการอักเสบที่ถุงลมซึ่งมีหน้าที่นำออกซิเจนเข้าสู่เลือดก็จะทำให้เกิดอาการปอดบวม ซึ่งในผู้ป่วยอาการหนักนั้น แพทย์จะต้องรักษาด้วยการให้ออกซิเจน เพราะปอดเต็มไปด้วยของเหลวและซากเซลล์ที่ตายแล้ว

โดยสาร “ไซโตไคน์” cytokine เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งมีหน้าที่ค้นหาสัญญาณการติดเชื้อ ในผู้ป่วยโควิด-19 อาการรุนแรงบางคนระบบนี้อาจถูกกระตุ้นมากผิดปกติ

หากมีการหลั่งสารไซโตไคน์ออกมามากเกินไป ก็จะทำให้มีปฏิกิริยารุนแรงเกินไปที่อาจสร้างความเสียหายต่อเซลล์สุขภาพดี โดยกรณีเช่นนี้เรียกว่า “พายุไซโตไคน์” cytokine storm ซึ่งพบในผู้ป่วยอาการหนักส่วนใหญ่

โควิด-19 สามารถทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการชักหรือแม้แต่อาการโคม่าไม่รู้สึกตัว และมันยังทำให้เกิดปัญหาในสมองซึ่งนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองได้ด้วย

โดยระบบภูมิคุ้มกันที่มีการตอบสนองมากเกินไปอาจทำให้เลือดแข็งตัว ซึ่งทำให้การส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของสมองหยุดลง ในผู้ป่วยอาการรุนแรงอาจแสดงอาการคล้ายกับโรคสมองอักเสบ โรคจิต และโรคสมองเสื่อม

สำหรับระยะเวลาการป่วยโดยเฉลี่ยของโรคโควิด-19 คือ 14 วัน แต่หลายคนอาจมีอาการป่วยนานกว่านั้น โดยปัญหาการหายใจ และอาการอ่อนเพลียหลังติดเชื้อไวรัสอาจอยู่เรื้อรังหลายเดือนสำหรับผู้ป่วยบางคน

สำหรับผู้มีโอกาสสูงสุดที่จะมีอาการรุนแรงคือ กลุ่มคนชรา และผู้มีโรคประจำตัว

ปัจจุบันจะยังไม่แน่ชัดว่าร่างกายของแต่ละคนจะตอบสนองต่อโรคโควิด-19 อย่างไร จนกว่าคนนั้นจะติดเชื้อ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านสุขภาพ เพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากโรคนี้

เนื้อหานี้ผลิตขึ้นโดยได้รับเงินทุนจากองค์กรเพื่อการวิจัย เวลล์คัม ทรัสต์ Wellcome Trust ซึ่งเป็นมูลนิธิการกุศลระดับโลกที่ทำงานเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขแก่ทุกคน

[/responsivevoice]

ขอบคุณ BBC Thai


1,151 Views