งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์จากทีมญี่ปุ่นระบุว่า สารที่อยู่ในชา เช่น ชาเขียว หรือ ชาดำ สามารถจับกับโปรตีนหนามสไปค์ของไวรัสโควิดโอมิครอนได้ดี จับแล้วทำให้ไวรัสเสียสภาพติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ไม่ได้ สารในชานี้ทำงานได้ดีกับโอมิครอนที่มีการเปลี่ยนแปลงจำเพาะ ทำให้โอมิครอนบางสายพันธุ์อาจจะทำงานได้ไม่ดี ที่น่าสนใจคือ ทีมวิจัยให้อาสาสมัครอมลูกอมที่มีสารสกัดชาเขียว แล้วนำตัวอย่างน้ำลายหลังอมลูกอมนั้นมาทดสอบกับไวรัสว่ามีผลยับยั้งไวรัสหรือไม่ พบว่า น้ำลายหลังอมลูกอมหมดเม็ดมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสเกือบ 100% แต่พอเวลาผ่านไป สารจากลูกอมก็จะเจือจางลง แค่ 5 นาที ฤทธิ์ก็จะลดลงชัดเจน และ หายไปหมดใน 15 นาที

204 Views