สัญญาณเตือนที่ฟ้องว่า “คุณ” หรือ “ผู้สูงอายุ” มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ นั่นก็คือ แขนลีบ ขาลีบ ลุกนั่งลำบาก ทรงตัวไม่ดี หกล้มบ่อย ๆ น้ำหนักลดลงโดยไม่ตั้งใจ ถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน เพราะถ้าหากทรงตัวไม่ดี หกล้มบ่อย จะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

อ.เอ๋ ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร อาจารย์ประจำภาควิชาอายุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จะมาอธิบายเรื่อง “ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย” ให้มากยิ่งขึ้น เช่น สูตรการคำนวณการรับประทานอาหารเพื่อให้ได้โปรตีนเหมาะสมกับผู้สูงอายุในแต่ละวัน การปรุงอาหารที่ช่วยเสริมโปรตีน ติดตามได้ที่ รายการ Smart 60 สูงวัยอย่างสง่า ทางช่องมหิดลแชนแนล

498 Views