ประชาชนต่อแถว ร่วมลงชื่อกับกลุ่ม iLaw บริเวณริมคลองหลอด เพื่อเสนอแก้รัฐธรรมนูญ ตั้งเป้าครบแสนคน ใน 3 ทุ่ม วันนี้ 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 กันยายน บริเวณริมคลองหลอด ข้างสะพานผ่านพิภพลีลา หน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผม สมาชิกกลุ่ม iLaw ได้มีการตั้งเต็นท์เพื่อให้ประชาชน ร่วมลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเดิมทีมีรายชื่อของประชาชนที่เข้าร่วมก่อนการจัดกิจกรรมวันนี้แล้ว 78,000 คน โดยตั้งเป้าว่าจะหาแนวร่วมลงรายชื่อให้ครบจำนวน 100,000 คน ภายใน 21.00 น. วันนี้

โดยมีการแจกเอกสาร ระบุเนื้อหาการแก้รัฐธรรมนูญ ความว่า การเข้าชื่อเป็นเพียงขั้นตอนการเสนอเท่านั้น เมื่อนำไปยื่นต่อสภาแล้ว ยังต้องมีขั้นตอนทางธุรการเพื่อตรวจสอบเอกสารและเปิดโอกาสให้คัดค้าน จากนั้นจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งต้องรอว่าเมื่อไรประธานสภาจะบรรจุเป็นวาระให้ได้พิจารณา ซึ่งอาจใช้เวลามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับแรงกดดันจากสังคมด้วย ในการพิจารณาผู้มีอำนาจลงมติจะเป็นสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วย ส.ส. และ ส.ว. ข้อเสนอของประชาชนจะผ่านสภาได้ต้องใช้เสียง ส.ส. และ ส.ว. รวมกัน 376 ขึ้นไป และต้องมี ส.ว. อย่างน้อย 84 คนเห็นชอบด้วย การเดินทางเพื่อเรียกร้องให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงยังมีเส้นทางอีกยาวไกล

การเสนอเข้าชื่อเกิน 50,000 คน เป็นเพียงก้าวแรกเพื่อเสนอข้อเรียกร้องให้สำเร็จเท่านั้น การส่งเสียงเรียกร้องให้ดังมากพอยังคงต้องเดินหน้าต่อไป โดยเฉพาะเมื่อการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภา รวมไปถึงเมื่อต้องทำประชามติ เพื่อเปิดทางให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย เนื่องจากรัฐสภามีกำหนดนัดพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่ 23-24 กันยายน 63 ดังนั้น เพื่อช่วยกันส่งเสียงของประชาชนให้ดังมากพอ ได้นัดไปพบเจอกันวันที่ 22 กันยายนที่ MRT เตาปูนเวลา 13.00 น. เพื่อนำรายชื่อทั้งหมดไปยื่นที่รัฐสภา (เกียกกาย) ต่อไป.

 


ที่มา : ไทยรัฐ

542 Views