การเผชิญหน้ากันของชาวไทยที่เห็นต่างทางการเมือง บริเวณจตุรัสภูมิพล ในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซทส์ สถานที่รำลึกในนครแห่งพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทำให้เชื้อไฟความขัดแย้งของคนในชุมชนไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น จนเข้าสู่สถานการณ์ตึงเครียดที่ยังไม่สามารถทำความเข้าใจหรือประนีประนอมกันได้


ชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ต่างนำดอกไม้มาร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ บริเวณจัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช เมืองเคมบริจด์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สถานที่ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลก ที่ทรงพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470 ในระหว่างที่สมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี กำลังทรงศึกษาวิชาการแพทย์และพยาบาลอยู่ที่นั่น

จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช เดิมเป็นอนุสรณ์สถานเล็กๆ ที่มีเพียงป้ายไม้เล็กๆ ต่อมาคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองบอสตันและเคมบริดจ์ ได้จัดตั้งมูลนิธิ King of Thailand Birthplace Foundation ขึ้น เพื่อรวบรวมเงินทุนในการปรับปรุงสถานที่ให้สวยงามสมพระเกียรติ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2553 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2555/2012


รายงานข่าวโดย VOA Thai

941 Views