ป้ายภาษาไทยใกล้โรงเรียน Panorama High School บนถนน Van Nuys blvd. ในแอลเอ ที่มีชุมชนไทยอยู่หนาแน่นห่างจากวัดไทยประมาณ 2 ไมล์

841 Views