กฎหมาย DACA ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เรียบร้อยแล้ว พร้อมยื่นเสนอวุฒิสมาชิกต่อไปเพื่อลงคะแนนเสียง กฎหมายฉบับนี้ที่ขับเขี่ยวกันมาเป็นเวลานาน อนุญาตให้กลุ่ม DACA (dreamers) ได้รับใบเขียวถาวรและต่อไปยังซิติเซ่นในที่สุด เมื่อกฎหมายฉบับนี้ผ่านพวกเขาสามารถจะได้รับ Work Permit and Travel Permit ทันที มีเด็กนักเรียนไทยที่สมัครในโปรแกรมนี้ไม่ต่ำกว่า 50 คน


ผู้ที่จะสมัครโปรแกรม DACA 2020 ต้องมีอายุไม่เกิน 31 ปีก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2007 และอายุไม่เกิน 16 ปีตอนเข้าประเทศ

551 Views