อนามัยโลกเรียกร้องจีนร่วมมือตรวจหาที่มาของเชื้อโควิด-19 อย่างโปร่งใส ขณะที่ในสหรัฐฯ แพทย์ใหญ่ออกคำเตือนต่อสาธารณชนให้ช่วยจำกัดการแพร่กระจายข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ที่ส่งผลให้อัตราการกระจายวัคซีนในสหรัฐฯ ชะลอตัวลง

563 Views