ขณะนี้ในอเมริกา มีปลาคาร์พจากเอเชียอย่างน้อยสี่พันธ์ุอาศัยอยู่ตามแม่น้ำและในทะเลสาบต่าง ๆ ซึ่งแย่งอาหารและถิ่นที่อยู่ของปลาพันธ์ุพื้นเมือง แต่ตอนนี้กำลังมีความพยายามจะเปลี่ยนชื่อปลาดังกล่าวซึ่งเรียกรวม ๆ ว่า “ปลาคาร์พเอเชีย” หลังจากที่มีอาชญากรรมและกระแสต่อต้านชาวเอเชียเมื่อไม่นานมานี้

ปลาที่เรียกกันว่า “ปลาคาร์พเอเชีย” สี่พันธ์ุซึ่งอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำจืดในอเมริกาเวลานี้เรียกได้ว่าเป็นสัตว์รุกรานจากต่างถิ่นซึ่งแย่งชิงอาหารและทรัพยากรต่าง ๆ ของสัตว์พื้นเมืองเดิม

เชื่อกันว่าปลาเหล่านี้ถูกนำเข้าไปในรัฐทางใต้ของสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกเมื่อราว 50 ปีที่แล้วเพื่อช่วยควบคุมวัชพืชในน้ำบางอย่าง แต่หลังจากนั้นก็ได้แพร่พันธุ์ออกไปสู่แม่น้ำและทะเลสาบทั่วประเทศจนไม่สามารถควบคุมได้

ชื่อที่เรียกกันว่า “ปลาคาร์พเอเชีย” หรือ Asian Carp นี้ก็เป็นชื่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปไม่ใช่ชื่อทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มีใครทราบว่ามาจากไหนและใครเป็นผู้ตั้งขึ้น

เท่าที่ผ่านมา มีหลายรัฐโดยเฉพาะทางตอนกลางของสหรัฐฯ ที่พยายามจำกัดปลาเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งที่สนามบินนครมินนิอาโปลิส ในรัฐมินเนโซต้า ได้มีป้ายเชิญชวนให้ “Kill Asian Carp” หรือฆ่าปลาคาร์พพันธ์ุเอเชีย เป็นต้น

แต่หลังจากที่มีกระแสต่อต้านและอาชญากรรมต่อคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกา ขณะนี้หน่วยงานของรัฐบางแห่งได้พยายามเปลี่ยนชื่อเรียกปลาที่ว่านี้ อย่างเช่น หน่วยงานที่ดูแลปลาและสัตว์ป่าของรัฐมินเนโซตาและของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ รวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่นเชื้อสายเอเชียคนหนึ่งในรัฐมินเนโซต้า คือคุณฟอง เฮา ต้องการเปลี่ยนชื่อเรียกจากปลาคาร์พพันธ์ุเอเชียให้เป็น “ปลาคาร์พพันธ์ุรุกล้ำ” แทน แม้จะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าชื่ออย่างเป็นทางการที่จะใช้ในอนาคตนั้นคืออะไร

นอกจากนั้น ยังมีบางกลุ่มที่พยายามเปลี่ยนชื่อปลาคาร์พนี้เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ โดยหวังว่าจะช่วยให้คนอเมริกันอยากลองลิ้มชิมรสเนื้อปลาพันธุ์นี้มากขึ้น เพราะถึงแม้ผู้คนในหลายประเทศจะบริโภคปลาคาร์พก็ตาม แต่ความนิยมดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ ตัวอย่างเช่น ในรัฐอิลลินอยส์ กำลังมีการโฆษณาที่เชิญชวนว่าปลาคาร์พจากเอเชียเหล่านี้เป็นปลาเนื้ออร่อย เป็นต้น

คุณซง เฉียน นักวิทยาศาสตร์เชื้อสายจีนที่ University of Toledo บอกว่า ในหลายประเทศของเอเชียนั้น ปลาคาร์พนอกจากจะเป็นที่นิยมสำหรับการบริโภคแล้วยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการมีโชคดีในประเทศจีนด้วย

และนอกจากความพยามเปลี่ยนชื่อเรียก ”ปลาคาร์พจากเอเชีย” เพื่อไม่ให้ส่อแสดงถึงอคติด้านเชื้อสายหรือชาติพันธ์ุแล้ว ขณะนี้สมาคมกีฏวิทยาของอเมริกาที่ศึกษาเรื่องแมลงก็ได้ยกเลิกการเรียกแมลงกับมดอีกพันธ์ุหนึ่งว่า “ยิปซี” ด้วย เพราะยิบซีเป็นชื่อของกลุ่มชาติพันธ์ุกลุ่มหนึ่งในประเทศทางเอเชียใต้ซึ่งอพยพเข้าไปอาศัยอยู่ในยุโรปในขณะนี้

503 Views