จากกรณีที่ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ได้เคลื่อนไหวโดยการท้าทาย ไฮโซลูกนัท หรือ นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย ที่มีอาการตาบอดจากการร่วมชุมนุม โดยตนจะจ่ายหนึ่งล้านบาทถ้าตัวของ ไฮโซลูกนัท ตาบอดจริง ถ้ามีใบรับรองแพทย์มายืนยัน

ffdefb88f09daee782fbb5f7e79ef_2

โดยแพทย์ที่เป็นผู้ออกมาออกใบรอบรองแพทย์ว่า ไฮโซลูกนัท ตาบอดจริงนั้นคือ พญ.ณฐมน ศรีสำราญ ซึ่งเป็นจักษุแพทย์มากความสามารถ ที่มีวุฒิบัตร และ ประกาศนียบัตร ด้านความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพมากมาย

01

วันนี้ Sanook Campus เราก็จะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักกับ พญ.ณฐมน ศรีสำราญ จักษุแพทย์ โดยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหิน ที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 คนนี้ให้มากขึ้นกันซักหน่อย

ประวัติการศึกษา พญ.ณฐมน ศรีสำราญ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาต้อหินจาก Hamilton Glaucoma Center, Shiley Eye Institute, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาต้อหิน กองจักษุกรรม โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาต้อหิน ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผ่าตัดต้อหินขั้นสูง โดยสมาคมผ่าตัดต้อหินนานาชาติ (International Society of Glaucoma Surgery) มหาวิทยาลัยเจนีวาและศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผ่าตัดต้อหินโดยวิธี Endoscopic Cyclophotocoagulation ด้วยเลเซอร์ E2 Compact Microprobe และระบบ Endoscopy โดยบริษัท Endo Optiks, Inc กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผ่าตัดต้อหินโดยเครื่องมือ Trabectome ภาควิชาจักษุวิทยา ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัย Rush เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผ่าตัดต้อหินโดยใช้อุปกรณ์ระบายน้ำออกจากช่องหน้าลูกตา Molteno3 S-Series โดยบริษัท Molteno Ophthalmic งานประชุมสมาคมต้อหินโลก เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผ่าตัดต้อหินโดยใช้อุปกรณ์ผ่าตัด Kahook Dual Blade โดยบริษัท New World Medical Inc งานประชุมสมาคมต้อหินแห่งยุโรป เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี
 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research and Good Clinical Practice Training) โดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและ Forum for Ethical Review Committees in
  Thailand (FERCIT)
 • ประกาศนียบัตร Fellowship, “Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law and Policy” โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและ Institute for Global Law and Policy at Harvard Law
  School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรฝึกอบรมการผ่าตัดต้อหินวิธี deep sclerectomy, Kahook Dual Blade, iStent inject, Hydrus Microstent, micropulse transscleral cyclophotocoagulation (MP-TSCPC), iTrack surgical system โดย
  สมาคมต้อหินโลก
 • การศึกษาต่อยอดด้านการตรวจรักษา การผ่าตัดต้อหินและการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาล ตาแห่งชาติ (Centre Hospitalier National d’oOphtalmologie des Quinze-Vingts) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • การศึกษาต่อยอดด้านการตรวจรักษา การผ่าตัดต้อหินและการเรียนการสอนแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์ตา Swiss Visio Montchoisi, Clinique de Montchoisi เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

4f17572b-c210-4584-985c-8a0e5

และนอกจากนั้นทางโรงพยาบาลพญาไท 1 ยังเคยระบุว่า พญ.ณฐมน ศรีสำราญ จักษุแพทย์เฉพาะทางต้อหิน ประจำโรงพยาบาลพญาไท 1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมต้อหินโลก (8th World Glaucoma Congress) การลงประชามติของสมาคมต้อหินโลก (11th World Glaucoma Consensus) เรื่องการผ่าตัดต้อหิน (Glaucoma Surgery) เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยต้อหินให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ พร้อมเข้ารับการอบรมฝึกหัดการผ่าตัดต้อหินแบบใหม่เพิ่มเติม รวมถึงการผ่าตัดต้อหินแบบบาดเจ็บน้อยด้วยอุปกรณ์ชนิดใหม่ ในโอกาสนี้ยังได้นำวารสารวิชาการของสมาคมต้อหินโลก (International Glaucoma Review, IGR) กลับมาเผยแพร่ต่อที่เมืองไทยร่วมด้วย ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2562 มาแล้วด้วย

ที่มา : sanook

247 Views