17 มกราคม 2022 ครบรอบ 27ปี (1995 ) แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่ ฮันชิน-อาวาจิ ใกล้เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโกะ เมืองทั้งเมืองราบเป็นหน้ากลอง ทางยกระดับ ถนน พังเสียหายจำนวนมาก มีผู้เสียชีวิต
6,434 คน สูญหาย 3 คน บาดเจ็บ 43,792 คน อาคารบ้านเรือนเสียหาย 639,686 หลัง

วันอังคารที่ 17 มกราคม 1995 เวลา 05:46 น. ตามเวลาท้องถิ่น เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ขนาด 6.9 M จากอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (สหรัฐฯ USGS 7.3 Mw )
ลึกลงไปใต้ผิวโลก 16 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่บริเวณเกาะอาวาจิ อยู่ห่างจากเมืองโกเบ 20 กิโลเมตร มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นประมาณ 10 ล้านล้านเยน (ประมาณ 102.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็น 2.5% ของจีดีพีของญี่ปุ่นในปีนั้น

ที่มา : The earth

526 Views