ผู้ที่ชื่นชอบกัญชาเดินขบวนในกรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมฉลอง “วันกัญชา” วันที่ 20 เมษายน และสนับสนุนให้พืชถูกกฎหมายในวงกว้างในประเทศไทย

88 Views