ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 65 (ตามเวลาไทย)”เป๊ก สัณณ์ชัย” หรือ “สัณณ์ชัย เองตระกูล” ได้รับฉายาทางธรรมว่า ” ปัญญาชโย ” ซึ่งการบวชในครั้งนี้ ก็นับเป็นการบวชครั้งที่ 5 อายุ 48 ปี ได้ทำพิธีไถ่ชีวิตโค 3 ตัว ชื่อ เงิน ทอง นาค มีโคท้องแก่สองตัว โดยได้จัดพิธีอย่างเรียบง่าย สงบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีเพียงคนในครอบครัว ญาติ และเหล่าบรรดาเพื่อนสนิท ที่มาร่วมทำบุญ ในครั้งนี้เท่านั้น.

ขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนกิจกรรมของกองทุนไถ่ชีวิตโค ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมทำบุญตามจิตศรัทธา ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคท้อง เมตตาปราณี เป็นผู้ต่อชีวิต สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการน้อยใหญ่ พ้นจากความตาย ช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี เมื่อไถ่ชีวิตมา ก็มอบให้เกษตรกรนำไปเลี้ยง ซึ่งเกษตรกรที่จะนำไปเลี้ยงต้องผ่านการพิจารณาจากกองทุน ต้องยอมรับเงื่อนไข ทำสัญญา ห้ามขาย ห้ามฆ่า ขออนุโมทนาผุ้มีส่วนร่วมในบุญนี้ทุกท่านค่ะ.

ร่วมทำบุญ สนับสนุน โครงการธนาคารควาย-วัว มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ โทร 053297015

360 Views