ญี่ปุ่นตกอันดับพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ในปี 2023 ในการจัดอันดับ ‘ดัชนีพาสปอร์ตเฮนลีย์’ (The Henley Passport Index) โดยบริษัท Henley & Partners ทำให้ ‘สิงคโปร์’ ผงาดขึ้นอันดับ 1 แทน

Henley & Partners บริษัทที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐานเพื่อการลงทุนจากอังกฤษ ระบุว่า ผู้ถือพาสปอร์ตสิงคโปร์สามารถเดินทางเข้าได้ 192 ประเทศ/ดินแดน โดยไม่ต้องขอวีซ่า เป็นเหตุผลให้ขึ้นมาอันดับ 1 ขณะที่ญี่ปุ่นตกไปอันดับ 3 ตามหลังเยอรมนี อิตาลี และสเปน ที่ได้อันดับ 2

ในการจัดดัชนีดังกล่าว ญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ถือว่าเป็นคู่แข่งที่สูสีกันมาโดยตลอด ถ้าดูย้อนหลังตั้งแต่ปี 2018-2023 จะพบว่า ญี่ปุ่นครองอันดับ 1 ถึง 4 ครั้ง สิงคโปร์ครองอันดับ 2 อยู่ 4 ครั้ง มีปี 2019 ที่ทั้งคู่ได้อันดับ 1 และมีปี 2021 กับล่าสุดปี 2023 ที่สิงคโปร์แซงขึ้นมาอยู่อันดับ 1

สำนักข่าว Bloomberg ชี้ว่า สิงคโปร์ถือเป็น ‘แม่เหล็กดึงดูดความมั่งคั่ง’ ที่เบี่ยงมาจากจีนเพราะความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และการปราบปรามธุรกิจเอกชนในจีน อย่างไรก็ดี การจะถือพาสปอร์ตสิงคโปร์ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างปีที่แล้ว มีเพียง 23,100 คนเท่านั้นที่รัฐบาลสิงคโปร์มอบสัญชาติให้

กลับมาดูที่ไทย – ปีนี้ขยับขึ้นมาอันดับที่ 64 โดยสามารถใช้เข้าได้ 79 ประเทศ/ดินแดน โดยไม่ต้องขอวีซ่า ดีขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งได้อันดับที่ 70

หากลองเทียบให้เห็นภาพ กับประเทศข้างเคียงในภูมิภาคอาเซียน จะเรียงได้ดังนี้

อันดับ 1 สิงคโปร์ (ฟรีวีซ่า 192 แห่ง)
อันดับ 11 มาเลเซีย (ฟรีวีซ่า 180 แห่ง)
อันดับ 20 บรูไน (ฟรีวีซ่า 166 แห่ง)
อันดับ 64 ไทย (ฟรีวีซ่า 79 แห่ง)
อันดับ 69 อินโดนีเซีย (ฟรีวีซ่า 73 แห่ง)
อันดับ 74 ฟิลิปปินส์ (ฟรีวีซ่า 66 แห่ง)
อันดับ 82 กัมพูชา (ฟรีวีซ่า 55 แห่ง)
อันดับ 82 เวียดนาม (ฟรีวีซ่า 55 แห่ง)
อันดับ 87 ลาว (ฟรีวีซ่า 50 แห่ง)
อันดับ 89 เมียนมา (ฟรีวีซ่า 47 แห่ง)

สำหรับดัชนี ‘Henley Passport Index’ เป็นดัชนีความทรงอิทธิพลของพาสปอร์ตที่ได้รับการจับตาอยู่เสมอๆ โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association หรือ IATA) เรียงประเทศอิงจากจำนวนปลายทางที่พลเมืองประเทศนั้นๆ สามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า

อ้างอิงจาก

https://www.henleyglobal.com/passport-index/ranking

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-18/singapore-passport-is-world-s-most-powerful-replacing-japan

https://www.aljazeera.com/economy/2023/7/19/singapore-topples-japan-in-ranking-of-most-powerful-passports

107 Views