นอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและต่อประชากร , จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร, อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ, จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร และอัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ ดังนี้

ที่มา : สยามรัฐ
854 Views