การบินไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ที่ประชุมบอร์ดนัดพิเศษวันนี้ มีมติแต่งตั้ง ชาญศิลป์ อดีตซีอีโอ ปตท.นั่งเป็นกรรมการบอร์ด เสียบแทน ไพรินทร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (4มิ.ย.) บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษที่ 12 / 2563 ในวันนี้ได้มีมติแต่งตั้ง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร และเป็นคณะกรรมการอิสระโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายนเป็นต้นไป

โดยกรรมการอิสระของบริษัทประกอบด้วย

1.พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน

2.พล.อ.อ.ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล

3.พล.อ.อ.อำนาจ จีระมณีมัย

4.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

5.นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร

6.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ

7.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์

8.นายวัชรา ตันตริยานนท์

9.รศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

10.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

 

 

 

ที่มา : ข่าวสด

671 Views