โดยคณะกรรมาธิการกลางกองทัพจีน เปิดเผยว่า การอนุมัติข้างต้นมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.63 เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะพิจารณาว่าจะต่ออายุต่อไปหรือไม่

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวว่า หนังสือที่ทางแคนซิโนไบโอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ได้ระบุในรายละเอียด ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าชุดวัคซีนที่ได้จากการทดลองคลินิกขนานนี้ ซึ่งเป็นระยะที่หนึ่ง และระยะที่สอง จะสามารถนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ในท้ายที่สุดได้หรือไม่

สำหรับ สถานการณ์พัฒนาวัคซีนโควิดฯ ในปัจจุบัน ตามการเปิดเผยขององค์การอนามัยโลก หรือดับเบิลยูเอชโอ (ฮู) ระบุว่า มีวัคซีนจำนวน 17 ขนานที่อยู่ระหว่างการประเมินทางคลินิกในเรื่องประสิทธิภาพด้านป้องกันโรคโควิด-19 ในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 50 เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือสถาบันจีน และยังมีอีก 131 ขนาน ที่อยู่ในขั้นตอนการทดลองทางคลินิกกับมนุษย์ นอกจากนี้ ตามการเปิดเผยของวารสารการแพทย์แลนเซ็ต ระบุด้วยว่า จากการทดลองวัคซีนโควิดฯ จำนวนกว่า 10 ขนาน ในทางคลินิกกว่า 1,000 ครั้ง ยังไม่พบว่า มีวัคซีนขนานใดได้ผลทางประสิทธิภาพ

 

 

 

 

ที่มา : สยามรัฐ

500 Views