[responsivevoice voice=”Thai Female” buttontext=”ฟังข่าว 2 นาที”]

ผู้แทนนิสิตนักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัย แถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงในการเข้าสลายการชุมนุมแยกปทุมวัน 16 ตุลาคม 2563 เรียกร้องให้รัฐบาลใช้วิธีสันติแก้ปัญหา

จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้รถฉีดน้ำสีฟ้าเข้าสลายการชุมนุมของคณะราษฎรที่มีการนัดรวมตัวกันบริเวณแยกปทุมวัน เมื่อคืนของวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้เกิดความชุลมุน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ตามที่ได้มีการรายงานไปแล้วนั้น

ทั้งนี้ มีการเผยแพร่ แถลงการณ์ผู้แทนนิสิตนักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัย องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประณามการใช้ความรุนแรงในการเข้าสลายการชุมนุมในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

[/responsivevoice]

ข้อมูลจาก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

842 Views