เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ท่านสมใจนึก เองตระกูล คุณนุชนารถ เองตระกูล พร้อมบุตรสาว คุณสินีนารถ เองตระกูล พร้อมด้วยพระปัญญาชโย (หลวงพี่เป๊ก) ที่ได้บวชจำพรรษาอยู่ที่ วัดป่าดาราภิรมย์ในปัจจุบันนี้ ได้ร่วมสมทบบริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัว จำนวน1.8ล้าน บาท กับท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ หอกิตติคุณ ที่เป็นหอพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ ที่รวบรวมเกียรติประวัติ พระธรรมดิลก โดยตัวอาคาร เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาแท้ ผสมผสานกับศิลปะไทลื้อ ที่ปัจจุบัน มีความทรุดโทรมตามกาลเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประชาชนสืบไป.

ขอบคุณที่มา : คุณกร  พิศาลบุตร

523 Views