ข้ามน้ำข้ามทะเลไปแข่งขันกันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ถึงแดนอาทิตย์อุทัย
ซึ่งก็ไม่ทำให้ ลุง ป้า น้า อา ที่คอยเชียร์อยู่ผิดหวัง
กวาด 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
เอาชนะผู้เข้าแข่งขันเกือบ 400 คน จาก 82 ประเทศทั่วโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าตามที่ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 (53rd IPhO 2021) ระหว่างวันที่ 10 – 17 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน ผลปรากฎว่านักเรียนไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดังนี้
นายณัฏฐ์เดช เผด็จสุวันนุกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ เหรียญทอง
นายธนัชสรศ์ จันทรเกษมสัตย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน
นายภัทรพล พันธ์เลิศระพี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญเงิน
นายธงไชย อาชาบุณยเสก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทองแดง
นายนพรุจ สอดศรี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง เหรียญทองแดง
การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 394 คน จาก 82 ประเทศ หัวหน้าทีม 155 คน และผู้สังเกตการณ์ 96 คน

 

117 Views