หมอเม็กซิโก ยืนยัน ‘ฟอสซิลเอเลี่ยน’ นำมาโชว์กลางสภา ‘เป็นของจริง’

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2566 เว็บไซต์ Metro ยังคงติดตามกรณี ‘ฟอสซิลสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์จากนอกโลก’ หรือเอเลี่ยน ขนาดเล็ก 2 ร่าง ที่ถูกนำมาแสดงกลางรัฐสภาเม็กซิโก ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะเรื่องปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อเร็วๆ นี้ จนสร้างความตกตะลึงแก่ชาวโลกนั้น ยังไม่จบ แม้ถูกนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกส่วนใหญ่ตั้งข้อสงสัย และบางคนท้วงติงว่าสิ่งที่อ้างว่าเป็นฟอสซิลเอเลี่ยนทั้งสองร่างนี้ อาจเป็นมัมมี่ที่เคยพบในหลายพื้นที่ของโลก

ล่าสุด นายแพทย์ Jose de Jesus Zalce Benitez ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังกัดกองทัพเรือในเม็กซิโก ได้ออกมากล่าวว่า จากผลการศึกษาต่างๆ จากการตรวจสอบในห้องแล็บได้แสดงให้เห็นว่า ร่างทั้งสองร่างนี้เป็นของจริง ไม่ได้เป็นของปลอมที่ถูกทำขึ้น โดยมีกะโหลกศีรษะอันเดียว และไม่ได้มีการนำมาประกอบเข้าด้วยกัน

ก่อนหน้านี้ นายแพทย์ Zalce Benitez ได้นำเสนอผลวิเคราะห์ฟอสซิลเอเลี่ยน หรือมนุษย์ต่างดาว ในเบื้องต้นที่นำมาโชว์ครั้งแรกกลางรัฐสภาในกรุงเม็กซิโก ซิตี้ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ขณะเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะที่ต้องการสะท้อนว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ในจักรวาลนี้เพียงลำพังมาแล้ว จึงทำให้ดูเหมือนว่ายังไม่มีทีมอิสระชุดอื่นเข้ามาตรวจสอบพิสูจน์ร่างขนาดเล็กสองร่างที่ถูกอ้างว่าเป็นฟอสซิลเอเลี่ยนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นาย Jaime Maussan ผู้สื่อข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะชาวเม็กซิโก ซึ่งสนใจและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจานบินและเอเลี่ยนมานานหลายสิบปี ได้นำฟอสซิลเอเลี่ยนขนาดเล็ก 2 ร่างมาโชว์กลางรัฐสภาเม็กซิโก จนสร้างความตกตะลึง และชี้ว่านี้คือ ฟอสซิลเอเลี่ยนซึ่งหลงเหลืออยู่ของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลก โดยซากของร่าง 2 ร่าง มีขนาดเล็ก ถูกบรรจุในกล่อง มือแต่ละข้างมีนิ้วเพียง 3 นิ้ว และมีศีรษะยื่นออกมา โดยนายเมาส์ซันอ้างว่าสิ่งนี้มีอายุประมาณ 1,000 ปี ถูกค้นพบที่ประเทศเปรู ใกล้กับลายเส้นโบราณนาซกา เมื่อปี 2560

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่รัฐสภาเม็กซิโกเปิดประชุมวาระพิเศษ และมีการนำฟอสซิลเอเลี่ยน 2 ร่างที่อ้างว่าพบในเปรูมาโชว์กลางรัฐสภา ทำให้รัฐบาลเปรูเริ่มดำเนินการตรวจสอบความผิดทางคดีอาญาแล้วว่าตัวอย่างสิ่งที่เรียกว่าฟอสซิลเอเลี่ยนเหล่านี้ถูกนำออกจากประเทศเปรูได้อย่างไร

90 Views