คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า เราเห็นว่า1.จัดงบฯไม่เหมาะสม ทั้งในแง่ของการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนที่จะรับมือกับเศรษฐกิจ สิ่งที่ควรจัด ไม่จัด แต่สิ่งที่ไม่ควรตั้งงบกลับมี 2.จัดงบฯไร้วิสัยทัศน์ ไม่รู้ว่าจะหารายได้จากไหน เราจึงเสนอให้ลงทุนกับด้านระบบสาธารณสุข เพราะเหลือการท่องเที่ยวที่จะเป็นรายได้ได้ แต่ต้องทำให้คนที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ แต่รัฐบาลกลับลงทุนในงบฯที่ไม่ควรจะจัด เช่น งบฯของกองทัพในหลายรายการ รัฐบาลยังให้ความมั่นคงของประเทศในด้านการทหาร แต่ความมั่นคงต่อจากนี้คือเรื่องสาธารณสุข 3.ไม่มีการลงทุนด้านสุขภาพ แต่รัฐบาลกลับข่มขู่ว่าโควิดจะกลับมาอีก จัดงบแบบไม่ได้น้ำให้ชาวบ้านใช้ 4.การตั้งงบฯเป็นการตั้งงบฯแบบ 30 ปีที่แล้ว ที่ต้องพัฒนาทำถนน ฯลฯ ซึ่งจัดงบฯก่อสร้าง มากกว่าจัดการกะบระบบชลประทาน ซึ่งโลกหลังโควิด การเกษตรจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ประเทศไทยจะต้องเป็นศูนย์กลางของการผลิตอาหารปลอยภัย ซึ่งนี่เป็นนโยบายของพรรคพท.ด้วย

และ 5.ยังไม่เห็นการจัดงบฯที่จะเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ ยิ่งจัด งบฯยิ่งเพิ่ม ตั้งแต่เงินกู้ งบฯ 63 มางบฯ 64 รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์จะเป็นรัฐบาลที่มีเงินใช้มากที่สุดตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมา นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องจับตาดูว่างบฯจำนวนมากเหล่านี้จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้อย่างไร นอกจากนี้ ยังมีการจัดงบฯที่ส่อทุจริต ซ่อนเงื่อน ซึ่งเราจะมีส.ส.ที่เตรียมอภิปรายในประเด็นนี้ด้วย

ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรรพท. กล่าวว่า เมื่อเห็นเอกสารงบประมาณปี 64 ตนไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องปล่อยให้มีการเขียนงบประมาณออกมาเช่นนี้ได้อย่างไร ตนอยากเรียนขอร้อง ชวนให้พวกท่านไม่รับหลักการ และหากผู้อภิกรายจะกรูณาวิงวอนขอร้องส.ส.ของซีกรัฐบาลให้ร่วมไม่รับหลักการด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง ตนมองว่า สิ่งที่เรากำลังพิจาณรากันอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น เพราะเป็นการจัดทำงบประมาณที่ตั้งอยู่บนความประมาทเป็นอย่างยิ่ง และอาจจะนำประเทศไปสู้ภาวะล้มละลายทางการคลังทั้งระยะสั้น และระยะยาว

ดังนั้น เป็นไปได้ไหมที่เราจะพิจารณางบฯเหมือนนี่เป็นฟางเส้นสุดท้ายของประเทศ เพราะเรามีรายจำประจำที่รออยู่ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตที่หลักเลี่ยงไม่ได้และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การจัดงบฯรายจ่ายประจำที่ไม่ใช่รายจ่ายประจำที่แท้จริงอยู่ในงบฯอย่างมากมาย เป็นการสร้างภาระ และลดความพร้อมในการสามารถกู้เงินเพื่อชดเชยงบฯขาดดุลในอนาคตได้ ดังนั้น ตนขอให้ท่านได้โปรดพิจารณารายละเอียดในเอกสาร ทั้งนี้ เรายังเสนอว่าควรจัดงบประมาณขาดดุล แต่ปริมาณที่ขาดดุลควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสามารถควบคุมได้ และควรเผื่อไว้สำหรับปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น

 

 

 

 

ที่มา :  สยามรัฐ

678 Views